تازه های کتابخانه

استینک ابر قهرمان منظومه شمسی

 • نویسنده: مگان مک‌دونالد؛با تصویرگری پیتر اچ. رینولدز, ترجمه ی ریحانه جعفری
 • ناشر: افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1394‬
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: جعفری
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.

استینک و سفر پرماجرا با خوکچه‌های هندی

 • نویسنده: مگان مک دونالد؛با تصویرگری پیتر اچ. رینولدز, ترجمه ی ریحانه جعفری
 • ناشر: افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1394‬
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: ج‍ع‍ف‍ری‌
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.

استینک و بوگندوترین کتانی های دنیا

 • نویسنده: مگان مک دونالد؛با تصویرگری پیتر اچ. رینولدز, ترجمه ی ریحانه جعفری
 • ناشر: افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1394
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: جعفری
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.

استینک و آب‌نبات گنده‌ی فک از کارانداز

 • نویسنده: مگان مک دونالد؛با تصویرگری پیتر اچ. رینولدز, ترجمه ی ریحانه جعفری
 • ناشر: افق،‌ کتابهای فندق
 • سال نشر: 1394‮
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: جعفری
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.

استینک هی آب می رود!

 • نویسنده: مگان مک دونالد؛با تصویرگری پیتر اچ. رینولدز, ترجمه ی ریحانه جعفری
 • ناشر: افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1394‮
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: ج‍ع‍ف‍ری‌
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.

خانه درختی 52 طبقه

 • نویسنده: اندی گریفیتس؛تصویرگر تری دنتون, مترجم آنیتا یارمحمدی
 • ناشر: نشر هوپا
 • سال نشر: 1395‬
 • مترجم: تصویر‌گر: دن‍ت‍ون‌, مترجم: یارمحمدی
 • موضوع: ; داستان‌های تخیلی

سردترین روز در باغ‌وحش

 • نویسنده: نویسنده آلن راسبریجر؛تصویرگر بن کورت, مترجم فرمهر منجزى, ویراستار محدثه گودرزنیا
 • ناشر: مبتکران، کتاب‌های میچکا
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: کورت, مترجم: م‍ن‍ج‍زی‌, ویراستار: گودرزنیا
 • موضوع: ; داستان‌های تخیلی

حمله ی زام گربه ها

 • نویسنده: ائرن بلیبی؛ترجمه ی شیدا رنجبر, ویراستار مژگان کلهر
 • ناشر: کتاب پرنده
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: رنجبر, ویراستار: کلهر
 • موضوع: ; داستان های کودکان (انگلیسی) -- قرن 20م.

مبارزه با فضایی ها

 • نویسنده: ائول بلیبی؛ترجمه ی شیدا رنجبر, ویراستار مژگان کلهر
 • ناشر: کتاب پرنده
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: مترجم: رنجبر, ویراستار: کلهر
 • موضوع: ; داستان های کودکان (انگلیسی) -- قرن 20م.

گازهای کهکشانی

 • نویسنده: ائرن بلیبی؛ترجمه ی شیدا رنجبر, ویراستار مژگان کلهر
 • ناشر: کتاب پرنده
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: مترجم: رنجبر, ویراستار: کلهر
 • موضوع: ; داستان های طنزآمیز انگلیسی